Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Főépítész munkájának szakmai támogatása; a településképi eljárások (bejelentés, kötelezés) előkészítésében lefolytatásában való részvétel ügyfelekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás helyszíni szemlék lefolytatása, kapcsolattartás, tervezőkkel és építtetőkkel, önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntések előkészítésében való részvétel, pályázatok szakmai támogatása a településrendezési eszközök és tervek felülvizsgálatának, módosításának tervezési folyamatában való részvétel, a településrendezési tervekben megfogalmazott előírások megvalósulásának figyelemmel kísérése, annak karbantartásában való közreműködés.

FEOR besorolás: 3910 Egyéb ügyintéző

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatóságierkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-423-19/2024. ikt

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Felsőokt-ban szerz. építész-, településmérnöki végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– legalább két év településrendezéssel összefüggő, köztisztviselői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
– közigazgatási gyakorlat
– közigazgatási szakvizsga
– közigazgatási alapvizsga
– tervezőprogramok felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– Adatkezelési nyilatkozat
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolataA pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.30. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.08. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.09.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.19.