Állás: Belső ellenőr

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztály pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében belső ellenőr munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint ellenőrzések végrehajtása és tanácsadói tevékenység ellátása.

FEOR besorolás: 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.) Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre, tárgyban feltüntetve 14/ERD-423-17/2024. ikt.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont Az I. besorolási osztályhoz előírt végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– A pályázó szerepeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban
– Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium pályázatot hirdet az alábbi álláshelyekre: részmunkaidős iskolatitkár.