Állás: Segítő

A Szociális Gondozó Központ Hajléktalanellátás Szervezeti Egysége pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében segítő munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szakmai irányelveknek megfelelően a Nappali Melegedőt igénybe vevők gondozása, bekerülésük okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánásmód alkalmazása mellett. Munkaidő a Nappali Melegedő nyitvatartási idejének megfelelően. Befejezett 8 általános iskola.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Nappali Melegedő 2030 Érd, Fehérvári út 91.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint, valamint cafetériajuttatás és munkaruha-juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2008(III.28.) rendelete szerint.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Cselekvőképesség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
– 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egyéb végzettség, Befejezett 8 általános iskola

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– részletes szakmai önéletrajz
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.16. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Pályázat benyújtásának módja Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címre.A pályázatok elbírálása folyamatos, kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.17. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: erd.hu, erdmost.hu, Érdi Újság, szocgonderd.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.20.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink