Állás: Szociális ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán-Szolgáltatási Főosztály, Szociális és Egészségügyi Osztály pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében szociális ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): az önkormányzati szociális és gyermekjóléti hatósági ügyek intézése, a szociális ellátások iránti kérelmek ügyében az érdemi döntés előkészítése, a helyi szociális rendelet szerinti jogosultságok vizsgálata, a szociális és gyermekjóléti nyilvántartások vezetése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésére bizottsági előterjesztés készítése, a kérelmek ügyében meghozott hatósági döntésben foglaltak végrehajtása, ügyfélfogadás a hivatali rend szerint.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre, tárgyban feltüntetve 14/ERD-423-14/2024. ikt.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet

– Cselekvőképesség

– Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
– Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont I. besorolási osztályhoz előírt végzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– önkormányzati szociális feladatokkal kapcsolatos munkatapasztalat

– közigazgatási szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél

– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

– Adatkezelési nyilatkozat

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.26. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.05. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.06.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.15.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink