Állás: városrendészeti munkatárs

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében városrendészeti munkatárs munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
– a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
– közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
– közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
– közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
– közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
– közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
– a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
– a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.
– városi- és sport rendezvényekhez, ünnepségekhez, megemlékezésekhez, állami ünnepekhez köthető városrendészeti feladatok ellátása,
– részvétel a hivatali társszervek, társhatóságok hatósági ellenőrzési tevékenységében történő együttműködési feladatokba,
– városi- és sport rendezvényekhez, ünnepségekhez, megemlékezésekhez, állami ünnepekhez köthető városrendészeti feladatok ellátása.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre tárgyban feltüntetve: 14/ERD-423-12/2024

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pont II. besorolási osztályhoz tartozó végzettség; Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök: Közigazgatásban, közterület-felügyelői munkakörben eltöltött gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– Adatkezelési nyilatkozat
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.11. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.22.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.28.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink