Állás: Jogi előadó

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jogi előadó munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – jogi tevékenységgel összefüggő – feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat belső szabályzatainak elkészítése, aktualizálása. A hatályos jogszabályok figyelemmel kísérése.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-423-7/2024. ikt.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

–  Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 22. pontjában előírt végz.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

– informatikai ismeretek
– adatvédelmi ismeretek
– közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– motivációs levél
– fényképes önéletrajz 87/2019.(IV.23)  Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– Adatkezelési nyilatkozat
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.08. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.17. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.18.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.22.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink