polgarok_haza

38 napirendi pontról tárgyal a közgyűlés

Február 24-én, 10 órától tartja havi közgyűlését Érd MJV vezetése, amely összesen 38 napirendi pontot tárgyal. A 2022-es költségvetésről, fejlesztésekről, beruházásokról, díjakról is dönthetnek, de lesz tájékoztató az összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárásokról is.

A Polgárok Háza dísztermében (2030 Érd, Alsó utca 3.) tartott februári ülésen többek között módosíthatják az idei költségvetésről szóló rendeletet, módosíthatják a Szervezeti és Működési Szabályzatot, dönthetnek a közétkeztetés igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, a környezetvédelmi alap felhasználásáról, tanulmányi ösztöndíjakról, parkvárosi és tusculanumi fejlesztésekről, a Csalogány utcában egy játszótér létrehozásáról is.

Együttműködési megállapodást szeretnének kötni a Járőkelő Közhasznú Egyesülettel, iletve tárgyalnak az súlyos allergiákkal élő gyermekek számára egy egészségvédelmi program indításáról a helyi oktatási-nevelési intézményekben.

A képviselők zárt ülésen döntenek többek között az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Címről, az Érd Városáért Kitüntetésről, az Érdi Tudományos Díjról, a Csuka Zoltán Díjról, az Érdi Művészeti Díjról, illetve a szavazatszámláló bizottságok tagjairól is.

Végezetül pedig Gál Alex önkormányzati képviselő, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság újonnan megválasztott elnöke ad tájékoztatást az összeférhetetlenségi, méltatlansági, és vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésekről.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

2. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

7. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására
Előadó: dr. Csőzik László polgármester
Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

8. Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására  (későbbi postázás)
Előadó: dr. Csőzik László polgármester
Meghívott: Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

9. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásra
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

10. Javaslat az Érd, Szövő utca 76–82. alatti ingatlancsoporttal (helyrajzi szám: 1409, 1410, 1411 és 1381) kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

11. Javaslat az Érd, Iparos út – Kövező utca – Szénégető utca – Köszörűs utca által határolt telektömbbel kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére
Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

12. Javaslat az Érd, Szent István út – Tárnoki út – Damjanich János utca – Névtelen utca által határolt telektömbbel kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére
Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

13. Javaslat a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett NEMZ-N-22-0016. számú „Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatás” megvalósulása érdekében a tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

14. Javaslat az érdi 4. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

15. Javaslat a 3. számú fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

16. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

17. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

18. Javaslat rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséhez
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

19. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

20. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

21. Javaslat súlyos allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi program indítására az érdi oktatási-nevelési intézményekben
Előadó: Simó Károly települési képviselő

22. Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában
Előadó: Simó Károly települési képviselő

23. Javaslat a Járókelő Közhasznú Egyesülettel történő együttműködési szerződés megkötésére
Előadó: Balla Imre települési képviselő

24. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (későbbi postázás)
Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

25. Beszámoló a Központi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott: az Inter-Ambulance Zrt. képviselője

26. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott: a Szép és Ép Fog Kft. képviselője

27. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Csőzik László polgármester
Meghívott: Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

28. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által végzett 2021. évi útfenntartási munkákról
Előadó: dr. Csőzik László polgármester
Meghívott: Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

29. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

30. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

31. Beszámoló a Sport Bizottság 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

32. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

33. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

34. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat, valamint az Érdi Tudományos Díj 2022. évi adományozására
Előadó: dr. Csőzik László polgármester

35. Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására
Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

36. Javaslat az Érdi Művészeti Díj adományozására
Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

37. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására (későbbi postázás)
Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

38. Tájékoztató összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésekről (későbbi postázás)
Előadó: Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

További cikkeink

További cikkeink

Útjavítás, fűnyírás közműépítés – ezeket a munkákat végzik szerdán az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény munkatársai.

Facebook

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email