22_03_29_erdmost_nincskep

Ezekről döntenek a csütörtöki közgyűlésen

22_03_29_erdmost_nincskep

Ezekről döntenek a csütörtöki közgyűlésen

2021. szeptember 30-án, csütörtökön 16 órától tart közgyűlést Érd Megyei Jogú Város képviselő testülete a Polgárok Háza Dísztermében (Érd, Alsó utca 3.), ahol 27 napirendi pontról tárgyal a városvezetés.

Érdfm 101.3 – Hallgasd bárhol! Bármikor!

HIRDETÉS

Napirend előtt adják át a Magyar Birkózó Szövetség centenáriumi elismeréseit.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

3. Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

4. Tájékoztató adatigénylés teljesítésének eredményéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

6. Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

7. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

8. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

9. Javaslat az érdi buszvárók üzemeltetésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

10. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

11. Javaslat Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi második félévi és 2022. első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

12. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

13. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

14. Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

15. Javaslat az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

16. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

17. Javaslat pályázat kiírására a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

18. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról szóló döntésre

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

19. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

20. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

21. Javaslat egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

22. Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

23. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

24. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

25. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

26. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

27. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

28. Javaslat az Év Rendőre Díj 2021. évi adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

29. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

30. Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2021. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

31. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

További cikkeink

További cikkeink

Facebook

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email