kozgyules_201001

Ezekről döntenek a csütörtöki közgyűlésen

2021. szeptember 30-án, csütörtökön 16 órától tart közgyűlést Érd Megyei Jogú Város képviselő testülete a Polgárok Háza Dísztermében (Érd, Alsó utca 3.), ahol 27 napirendi pontról tárgyal a városvezetés.

Napirend előtt adják át a Magyar Birkózó Szövetség centenáriumi elismeréseit.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

3. Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

4. Tájékoztató adatigénylés teljesítésének eredményéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

6. Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

7. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

8. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

9. Javaslat az érdi buszvárók üzemeltetésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

10. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

11. Javaslat Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi második félévi és 2022. első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

12. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

13. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

14. Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

15. Javaslat az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

16. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

17. Javaslat pályázat kiírására a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

18. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról szóló döntésre

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

19. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

20. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

21. Javaslat egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

22. Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

23. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

24. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

25. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

26. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

27. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

28. Javaslat az Év Rendőre Díj 2021. évi adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

29. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

30. Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2021. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

31. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

További cikkeink

További cikkeink

Facebook

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email