Állás: városüzemeltetési ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: –

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat városfejlesztési és városüzemeltetési feladatainak ellátásában való részvétel. Közlekedési-, útügyi feladatok: közút forgalmi rendjével kapcsolatos feladatok, helyi közlekedési feladatok, parkolással kapcsolatos szakmai tevékenység, utcai névtáblák elhelyezésével, pótlásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, közútkezelői és behajtási engedélyek kiadása. Önkormányzati beruházások bonyolításában való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városüzemeltetési, közlekedési feladatokkal kapcsolatos ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.                      

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, főiskolai szintű építőmérnök vagy közlekedésmérnöki végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közigazgatási szakvizsga

§         Szakági műszaki ellenőri jogosultság

§         Településüzemeltetésben, közútkezelésben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

§         87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 23.                  

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-26/2019, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu – 2019. augusztus 27.               

§         Érdi Újság –

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre szól.

 

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink