Közgyűlési meghívó (12.20)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 20-án (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIREND ELŐTT:

A város közrendvédelmét és tűzvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök és tűzoltók elismerése

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó: települési képviselő

3. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 27/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

7. Javaslat partnerségi egyeztetés lezárására a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosítása kapcsán a Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz. elkerülő út közötti szakaszának kialakításával összefüggésben

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójának továbbfejlesztésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

9. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat elektromos töltőberendezés telepítéséhez szükséges ingatlanrész (Érd 15803 hrsz) használatba adásához való hozzájárulásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására és az alapító okirat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges 2019. évi önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

Előadó: Simó Károly alpolgármester

16. – Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

– Tájékoztató az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019-2022. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terveiről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének elfogadására és a 2019. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2019. évi keretösszegének megállapítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2019. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat az Érdi Galéria 2019. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: üzemeltető képviselője

21. Javaslat az Érdi Városi Polgárőr Egyesület egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálására

Előadó: Demjén Attila, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

22. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

Meghívott: ÉVSE elnöke

23. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

24. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről, valamint javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2019. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Települési Értéktár Bizottság

25. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

26. Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

27. Javaslat az Érdi Művészeti Díj adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

28. Javaslat házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Érd, 2018. december 14.

 

 

                                                                                              T. Mészáros András

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink