Várják a javaslatokat a településrendezési eszközök módosítására

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város egyes részterületeire vonatkozóan (összesen 13 helyszínen) a 73/2018. (III.27.) és az 58/2018 (III.27.) számú határozataival településfejlesztési döntéseket hozott, melyek szükségessé teszik a településrendezési eszközök módosítását. Ennek kapcsán a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárása zajlik.

A módosítási eljárás 2018. június 1-20-ig tartó előzetes tájékoztatási szakaszában már értesítettük Önöket a változtatási szándékokról, ennek keretében június 11-én lakossági fórumot is tartottunk.

Az eljárás során elkészült a településrendezési eszközök véleményezési dokumentációja 
A településrendezési eszközök módosításának dokumentációját a 2019. január 15-ig tartó idő-szakban elérhetővé tesszük a város honlapján a http://www.erd.hu/polgarmesteri-hivatal/hesz—telepuleskep/teleeszkmod helyen, a Polgárok Háza földszinti ügyfélszolgálati helyiségében, és a Főépítészi Csoport irodájában. 

A módosítási szándékokkal, tervezetekkel kapcsolatos írásos észrevételeiket, javaslataikat tehát 2019. január 15-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai úton a Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címre küldve, vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva. 

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó
lakossági fórumra, melynek
ideje: 2019. január 7. 17:00 órától
helye: Polgárok Háza (Alsó u. 3.) fszt. közgyűlési terem

T. Mészáros András
Érd, 2018. december 21.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink