Pályázat városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: -

Ellátandó feladatok:

14.1. A munkakör fő tartalma (jogszabályi és önkormányzati előírások alapján): A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. alapján, a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátása. A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közút melletti ingatlan használata végett közút kezelői hozzájárulások kiadása.

14.2. Ellátandó feladatok:

Közlekedési-, útügyi feladatok:

 • közútkezelői engedélyek kiadása;
 • közútkezeléssel kapcsolatos lakossági bejelentések és kérések kivizsgálása, szükséges intézkedések megtétele;
 • közút forgalmi rendjével kapcsolatos feladatok;
 • parkolással kapcsolatos szakmai tevékenység;
 • ügyfélfogadásban való részvétel.

Mélyépítési feladatok:

 • fejlesztési feladatok: út, járda, gyalogátkelőhelyek létesítésével kapcsolatos ügyintézés;
 • a közbeszerzési eljárások tárgya szerinti szakértelem képviselete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Városüzemeltetési, közlekedési feladatokkal kapcsolatos ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • főiskolai szintű mélyépítő építőmérnök vagy közlekedésmérnöki végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Településüzemeltetésben, közútkezelésben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldás
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség
 • Objektivitás
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata, 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz.

A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. 03. 29.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 22.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-16/2021., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző vagy Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu –   2021. 03. 07.
 • Érdi Újság – 2021.
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021. 03. 07.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre szól.