Közgyűlési meghívó (09.24.)

Meghívó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. szeptember 24. (csütörtök) 10:00 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

2. Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

5. Javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

6. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

7. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető, Érdi Sport Kft.

8. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kövesdi Péter ügyvezető, Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.

9. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László ügyvezető, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

10. Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Boldog Anna ügyvezető, ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

11. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László ügyvezető, Érdi Vízisport Kft.

12. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

13. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

14. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László ügyvezető, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.                

15. Javaslat a Zöldhatár Kft. üzletrészének átruházásához szükséges döntés meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

16. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kövesdi Péter ügyvezető, Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város víziközmű rendszereinek 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Lanku Ildikó ügyvezető, ÉTV Kft, ÉTCS Kft.

18. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

19. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020-2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programja elfogadására, valamint a Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának megindítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

20. Javaslat folyószámlahitel szerződés módosítására/megkötésére (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

21. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

22. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum Alapító Okiratának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

23. Javaslat a Szociális Gondozó Központ átszervezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

24. Javaslat a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetéssel összefüggő feladatai átszervezésének előkészítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

25. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

26. Javaslat „Babafák” ültetésére Érd Megyei Jogú Város területén

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

27. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

28. Javaslat az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

29. Javaslat a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

31. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

32. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

33. Javaslat a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

34. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

35. Javaslat a gyepmesteri feladatok ellátására és állatmenhely működtetésére (későbbi postázás)

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

36. Beszámolók:

- Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2019. évi működéséről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: Böjtös Andrea elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

- Beszámoló a távhőszolgáltató 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bicskei Tibor Sándor ügyvezető, Érdhő Kft.

37. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

38. Javaslat az Év Családja Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

39. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

40. Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

41. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

42. Javaslat az Év Rendőre Díj 2020. évi adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

43. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2020. évi adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

44. Javaslat az Érdi Sport Díj 2020. évi adományozására (későbbi postázás)

Előadó: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

45. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj 2020. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

46. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2020. évi adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

47. Javaslat a 2030 Érd, Favágó utca 117. szám (726. hrsz.) alatti ingatlanon folyamatban lévő hatósági eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

48. Javaslat gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

49. Javaslat intézményi jogviszony megszüntetése ellen benyújtott kérelem elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Érd, 2020. szeptember 18.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester