Állás: klinikai laboratóriumi asszisztens/szakasszisztens

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Laboratórium Klinikai laboratóriumi asszisztens/szakasszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Klinikai, kémiai laboratórium munkarendjében: vérvétel, betegadatok kezelése, a vizsgálandó témák feldolgozása és technikai validálása. A laboratórium informatikai rendszerének alkalmazása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, Klinikai laboratóriumi asszisztens,
  • Járóbeteg ellátásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
  • Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű Betegközpontú gondolkodásmód, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, érvényes működési engedély, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Károlyné intézetvezető főnővér nyújt, a +36203245657 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39-41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 704/KSZK/2021, valamint a munkakör megnevezését: Klinikai laboratóriumi asszisztens/szakasszisztens vagy elektronikus úton Fodor Károlyné intézetvezető főnővér részére a titkarsag@erdirendelo.hu E-mail címen keresztül, személyesen: Fodor Károlyné intézetvezető főnővér, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: