Angol, német, fizika, matematika szakos tanár; tanító

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
pályázatot hirdet angol, német, fizika, matematika szakos tanári, valamint tanítói munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai és gimnáziumi tagozaton angol, német, fizika vagy matematika tantárgy oktatása, napközis tanítói munkakör.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

§         tanítói főiskolai, vagy tanári egyetemi végzettség

§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betöltésének időpontja:

2018. augusztus 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska igazgató asszony nyújt, a 06/23/365-140-os telefonszámon, vagy a gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska igazgató részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

 

HIRDETÉS
Címkék

kerdoiv_banner