Tagóvoda-vezető

Érdi Kincses Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája  Tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01.-2023.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 51.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tagóvoda vezetés. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása a pedagógiai munka irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményeiben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Közoktatás vezetői szakirány,

•         Min. 5 év – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Büntetlen előélet

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, vezetői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű szakmai tudás,

•         Kiváló szintű innovatív, kezdeményező,

•         Kiváló szintű kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Érvényes erkölcsi bizonyítvány

•         Vezetői pályázat

•         A tagóvoda vezetésére vonatkozó program

• Hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak az Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 196/2018., valamint a beosztás megnevezését: Tagóvoda-vezető.

•         Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó tagóvoda vezetésére vonatkozó programja átadásra kerül harmincnapos határidővel véleményezésre az intézmény nevelőtestülete, illetve a vezetőtársak részére. A véleményező testületek véleményét mérlegelve a végleges döntést az intézményvezető hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

 

HIRDETÉS
Címkék

kerdoiv_banner