Tájékoztató a központi névjegyzékkel kapcsolatos teendőkről

Ha Ön

- magyar állampolgár,

- betöltötte a 17. életévét, vagy még azt megelőzően házasságot kötött,

- rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és

- nincs kizárva a választójogból,

akkor automatikusan felvételre került a központi névjegyzékbe.

A központi névjegyzékbe való felvétel alapján a választást megelőző második napig

a) kérheti nemzetisége tagjaként történő névjegyzékbe vételét az országgyűlési választásra is kiterjedően, amennyiben azt korábban nem tette meg (az április 8-ai választásra vonatkozóan március 23-ig),

b) a szavazáshoz segítséget igényelhet,

c) megtilthatja személyes adatai kiadását.

Kérelmét a fenti időtartam alatt módosíthatja, vagy törölheti is.

A kérelmet benyújthatja 

- online a www.valasztas.hu vagy a www.magyarorszag.hu oldalon,

http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek és

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/Valasztasi_nevjegyzekkel_kapcs_kerelmek.html

- kitöltött formanyomtatványon levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodához (Helyi Választási Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.)

- kitöltött formanyomtatványon személyesen a helyi választási irodához (Polgárok Háza, Alsó utca 3. Földszint 2. sz. iroda)

- vagy a Polgárok Háza földszintjén működő Ügyfélszolgálaton.

Nemzetiségi regisztráció

Ha Ön a 13 elismert magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozik, az adott nemzetiség melletti rubrika bejelölésével kérheti, hogy a központi névjegyzéken nemzetiségének megnevezése kerüljön feltüntetésre. Ezáltal Ön részt vehet a megjelölt nemzetiség nemzetiségi önkormányzati képviselőinek választásán (a nyomtatvány A-val jelzett pontja).

A kérelemben csak egy nemzetiség jelölhető meg.

Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választásán az egyéni jelölt mellett nem pártlistára, hanem helyette a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára kíván szavazni, úgy ezt a kérelem „B” pontjának bejelölésével kérheti. 

Ha kérelmét már korábbi választás alkalmával benyújtotta, azt nem kell megismételnie, visszavonásig érvényes, így jelenleg is a korábban megjelölt nemzetiség választójaként szerepel a központi névjegyzékben.

A fogyatékkal élő választópolgárok segítése

a)      Ha Ön vak, vagy gyengén látó, kérheti, hogy a szavazás helyéről és idejéről szóló értesítőt a Nemzeti Választási Iroda Braille-írással készítse el az Ön számára, – a nyomtatvány C-vel jelzett pontja

b)      Ha Önnek nehézséget jelent az írott szöveg elolvasása vagy megértése, kérheti, hogy a választással kapcsolatos tudnivalókról egyszerűsített, könnyített tartalommal és szövegezéssel készült tájékoztatót küldjön meg a választási iroda az Ön részére – a nyomtatvány D-vel jelzett pontja

c)      Ha Ön vak vagy gyengén látó választópolgár, kérheti, hogy a szavazat önálló leadásának segítésére egy Braille-írással ellátott szavazósablont biztosítson a választási iroda a szavazóhelyiségben az Ön részére – a nyomtatvány E-vel jelzett pontja

d)     Ha Ön mozgásában korlátozott, kérheti, hogy olyan szavazóhelyiségben szavazhasson, amely akadálymentesen megközelíthető – a nyomtatvány F-fel jelzett pontja.

Ha kérelmét már korábbi választás alkalmával benyújtotta, azt nem kell megismételnie!

A személyes adatok kiadásának megtiltása

Önnek lehetősége van arra, hogy megtiltsa a névjegyzékben szereplő név- és lakcímadatainak kampánycélú kiadását, illetve arra is, hogy megtiltsa, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, tudományos kutatás, közvélemény-kutatás céljából kiadják – a nyomtatvány G-vel és H-val jelzett pontjai.

Ha kérelmét már korábban benyújtotta, azt nem kell megismételnie!

A kérelmek kitöltésénél az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

- A kérelmező személyes adatait tartalmazó rész minden pontjának (1-5. pont) kitöltése kötelező (a 2. pont kitöltése férfiak esetén is kötelező!).  Az adatokat a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplő adatokkal egyezően kell megadni, különös figyelemmel a személyi azonosítóra.

-  A kérelem 6. C pontját csak abban az esetben kell kitölteni, ha Ön a választási iroda döntését nem a lakcímére kéri.

-  A papír alapon benyújtott kérelmet dátummal és aláírással kell ellátni. 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

HIRDETÉS
Címkék

kerdoiv_banner