Jön az új településképi rendelet

Elkészült a településképi rendelet tervezete, amit január 16-áig még véleményezhetnek a lakosok. A dokumentumot hétfőn este lakossági fórumon ismertették, és  január végén kerül a közgyűlés elé. Az építkezést tervezőknek javasolják, hogy februártól mindenképp tájékozódjanak, olvassák el a – közgyűlés által elfogadott végleges – dokumentumot, mivel a jelenlegi szabályozáshoz képest lehetnek változások.

Hasonló tartalmaink:

A Településképi Arculati Kézikönyv – amit december 21-én fogadott el a közgyűlés – alapján elkészült az új településképi rendelet tervezete, amely szabályokat ad a „hogyan, milyen formában lehet építeni” kérdésre, míg a Helyi Építési Szabályzat a most hatályoshoz képest szűkített tartalommal a „hova és mit lehet építeni” kérdéskörre fókuszál majd. A két rendelet egymást kiegészítve tartalmazza a város területén az építés rendjére, és a településkép formálására vonatkozó szabályokat.

A településképi rendeletbe egyrészt a Helyi Építési Szabályzatból kerülnek át egyes elemek, másrészt korábbi önkormányzati rendeletek is helyet kapnak benne – mindent, ami a településkép alakításával összefügg, e jogszabályba emeltek át. (Részletesebben erről itt olvashatnak.)

Az elkészült tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátották, és január 8-án lakossági fórumon ismertették a dokumentum főbb pontjait. Az érdeklődők a helyszínen is feltehették kérdéseiket, elmondhatták észrevételeiket. Ágó Mátyás főépítész hangsúlyozta: a települési rendelettervezettel kapcsolatos észrevételeket továbbra is várják, egészen január 16-áig, a foepitesz@erd.hu címen, illetve postai úton, vagy a Polgárok Háza ügyfélszolgálatán leadva.

– A rendelettervezet várhatóan január végén kerül a közgyűlés elé. Az építkezést tervezőknek tehát javasoljuk, februártól mindenképp tájékozódjanak, olvassák el a – közgyűlés által elfogadott végleges – dokumentumot, mivel a jelenlegi szabályozáshoz képest lehetnek változások. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a településen történő, építési engedélyezési eljárás nélküli építkezések esetében is lesz lehetőség településképi konzultációra– tette hozzá Ágó Mátyás.

A hétfői lakossági fórumon Koszorú Lajos, építész, vezető tervező, a Város-Teampannon Kft. ügyvezetője ismertette a rendelettervezetet, üdvözölve, hogy a családi házas építkezéseket ismét – településképi konzultáció formájában – véleményezheti a város.

Az új településképi rendelet tervezete itt elérhető.

 

Címkék

kerdoiv_banner