Új településképi rendelet

Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!

A településrendezés új szemléletformáló dokumentumainak készítése során novemberben értesítettük Önöket a Településképi Arculati Kézikönyv véleményezésének lehetőségéről, melyet Érd MJV Közgyűlése a december 21-i ülésén elfogadott.

Hasonló tartalmaink:

Értesítem Önöket, hogy a Kézikönyv alapján elkészült az új településképi rendelet tervezete is, mely szabályokat ad a „hogyan, milyen arculattal lehet építeni” kérdésre, míg a Helyi Építési Szabályzat a most hatályoshoz képest szűkített tartalommal a jövőben a „mit lehet építeni” kérdéskörre fókuszál. A két rendelet azonos súllyal, egymást kiegészítve tartalmazza majd a jövőben a város területén az építés rendjére, és a településkép formálására vonatkozó szabályokat.

Az új településképi rendelet a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) szabályai, és tartalmi követelményrendszere szerint készült. Az új településképi rendelet tartalmazza többek között a helyi épített örökség védelmére vonatkozó szabályokat, a Kézikönyvben meghatározott karakterterületekre vonatkozó településképi követelményeket, a városképet nagyban meghatározó reklámok, cégérek elhelyezésével kapcsolatos szabályokat és a településképi konzultáció, véleményezés és bejelentési eljárások jövőbeli rendjét.

A Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján a polgármester az elkészült rendeletet az érintett lakosság, társadalmi rétegek számára véleményezésre bocsátja.

A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük módjára a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet az irányadó.

Az új településképi rendeletet megtekinthetik a Főépítészi Csoport irodájában (Alsó u. 1. II. em. 209.), a város honlapján a http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok helyen. Az elkészült dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2018. január 16-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai úton a Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címre küldve, vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva.

Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:

T. Mészáros András

 

Címkék

kerdoiv_banner