HÉSZ módosítása

Érd MJV Önkormányzata megindítja a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) rendelet módosítását.
Hasonló tartalmaink:

Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd MJV Önkormányzata megindítja a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) rendelet módosítását, melynek indoka és célja az alábbiakban foglalható össze:

Az építésügyi igazgatásban történt jelentős változások egyik új jogszabályi eleme a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, mely önkormányzatunk számára is kötelezővé tette a Településképi Arculati Kézikönyv és új településképi rendelet megalkotását. A kézikönyvön alapuló új településképi rendelet fog majd szabályokat adni a „hogyan, milyen arculattal lehet építeni” kérdésre, míg a Helyi Építési Szabályzat a most hatályoshoz képest szűkített tartalommal a jövőben a „mit lehet építeni” kérdéskörre fókuszál.

A közelmúltban bocsátottuk egyeztetésre a Településképi Arculati Kézikönyv elkészült tervezetét, mely itt elérhető, és véleményezése 2017. december 12-ig tart. A véleményezés során 2017. december 4-én lakossági fórumot is tartottunk, ahol a résztvevőktől hasznos észrevételeket, javaslatokat kaptunk. A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról szóló előterjesztést terveink szerint a Közgyűlés a 2017. december 21-i ülésén veszi napirendre.

A Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) módosítása most gyakorlatilag azt jelenti, hogy a rendeletből kikerülnek a településképre vonatkozó követelmények, a helyi építészeti egyedi és területi védelemmel kapcsolatos szabályok, és a zöldfelület, közterületek kialakítására, növényzet telepítésére vonatkozó településképet befolyásoló szabályok is. Az előírások jelentős része egyéb, a településképre, és a meghatározott karakterterületekre vonatkozó szabályokkal együtt majd az új településképi rendeletbe kerül. Az új településképi rendelet készítése is folyamatban van, lakossági közzététele a közeljövőben várható.

A HÉSZ módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárásban történik. A módosítási folyamat során a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet szerint a HÉSZ tervezetet lakossági véleményezésre bocsátjuk.

A HÉSZ terveztet megtekinthetik a Főépítészi Csoport irodájában (Alsó u. 1. II. em. 209) a honlapon; a tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2017. december 18-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve, vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva.

Érd, 2017. december 8.

Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:

T. Mészáros András

HÉSZ módosítás tervezet

HÉSZ egységes szerkezet

jelmagyarázat

Címkék

kerdoiv_banner