Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezésére

Tisztelt Érdi Választópolgárok!

Mint Önök előtt is ismert, 2018. évben kerül sor az országgyűlési képviselők, majd ezt követően 2019-ben az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására. 

Hasonló tartalmaink:

A választások helyi lebonyolításához várjuk

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA

a választójoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárlehet tagja.

Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden, a központi névjegyzékben szereplő, Érd Megyei Jogú Városban lakcímmel rendelkező választópolgár, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző javaslatára a Közgyűlés választja meg.

Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján szívesen részt venne a választások helyi lebonyolításában, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. I. emelet 111. szoba) működő Helyi Választási Irodán legkésőbb

2018. január 31.  napjáig

szíveskedjen személyesen, postai úton, vagy a szavazatszamlalo@erd.hu e-mail címen jelentkezni a jelentkezési lap és összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével (szkennelésével), mely a honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján, továbbá az Ügyfélszolgálaton is átvehető. A kitöltött dokumentumok a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján kihelyezett gyűjtődobozban is elhelyezhetőek.

Amennyiben további kérdése van, a  06/23/522-300/201. melléken, vagy a 06/23/522-374 telefonszámon állunk szíves rendelkezésére!

Jelentkezését előre is köszönjük!

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

HVI vezető

Címkék

kerdoiv_banner