Közterület-felügyelő

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 30. pont

Ellátandó feladatok:

- közterületek jogszerű használatának, közterületen engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; – köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése; – a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása; – az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok járőrszolgálat keretében történő elvégzése, dokumentálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

§         „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatásban, közterület-felügyelői munkakörben eltöltött gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 08. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sike Attila nyújt, a 23/522-314 melléken.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-19/2017., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu – 2017. november 28.

§         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Címkék

kerdoiv_banner