Környezetvédelmi ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda, Általános Igazgatási Ügyek környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED, GYES –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 26. pont szerinti feladatok ellátása

Ellátandó feladatok:

- gyomos, parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, – természetvédelmi feladatok ellátása, – fakivágással kapcsolatos eljárások lefolytatása, – mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos ügyek intézése, – természetvédelemmel kapcsolatos szakhatósági eljárások lefolytatása, hulladékkal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- környezetvédelmi ügyintéző – döntés előkészítő munkakör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Államigazgatásban, környezetvédelmi területen eltöltött gyakorlat

§         Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,

§         végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Erzsébet, Lakosság-szolgálati Irodavezető nyújt, a 06-23-522-318 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-16/2017., valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi ügyintéző.

vagy

§         Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu – 2017.október 12.

§         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozott időre – GYED, GYES-en lévő kolléga távollétének idejére -szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

 

HIRDETÉS
Címkék