Közbeszerzési ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Jogi Iroda, Közbeszerzési Csoport, közbeszerzési ügyintéző munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony    

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet

Ellátandó feladatok:

- Közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, dokumentálása

- Ajánlatkérő nyilvántartási, közzétételi, adatszolgáltatási feladatainak ellátása

- Kapcsolattartás Közbeszerzési Hatósággal, közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati

szervekkel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi; társadalomtudományi; jogtudományi, műszaki tudományi diploma
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • közbeszerzési szakjogászi végzettség
 • OKJ-s közbeszerzési referensi képesítés
 • közigazgatásban, közbeszerzés területen szerzett gyakorlat,

Elvárt kompetenciák:

§         rendszerezett problémamegoldás,

§         objektivitás,

§         jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. november 06. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mádainé dr. Kovács Judit, Jogi irodavezető nyújt, a 23/522-305 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-15/2017., valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintéző
 • Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix részére – Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Személyzeti Csoport – Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 03.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:                  

 • www.erd.hu – 2017. október 09.
 • Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 •  A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
HIRDETÉS
Címkék