Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (09.28.)

Meghívó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére. 

Hasonló tartalmaink:

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:
- Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról
Előadó: T. Mészáros András polgármester
Urbán Jonatán diák-polgármester

- Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról
Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a polgármesteri hivatal álláshelyeinek meghatározására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítására, és az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat beruházási célokmányok elfogadására, módosítására
- Javaslat a 91/2016. (IV. 28.) határozattal elfogadott, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat a 156/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat a 93/2016. (IV. 28.) határozattal elfogadott, a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat a 89/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott, a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat a 153/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat a 151/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája III. ütemű energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

- Javaslat az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolájának felújításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat a Gábor utca 20. szám alatti, 13927 hrsz-ú ingatlanon óvodai melléképületek megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadására
Előadó: dr. Bács István alpolgármester

7. Javaslat pályázat benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra
Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érdi Piac működtetéséhez szükséges döntések meghozatalára
Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az érdi 22552/42 helyrajzi számú ingatlan közterületből való kivonására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester
12. Javaslat az IKOP-3.1.0-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című pályázat benyújtásáról szóló 160/2016. (VI.23.) határozat visszavonására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat alapítvány részére történő forrás átadására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására
Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási B. elnöke

15. Egyebek
A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

16. Javaslat a Pest Megye Önkormányzata által alapított címek és kitüntetések adományozására (későbbi postázás)
Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (2 db)
Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat gyógyszerkiadások, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására
Előadó: T. Mészáros András polgármester
Érd, 2017. szeptember 22.

T. Mészáros András

 

GIA-FORM
HIRDETÉS
Címkék