Hatósági ügyintéző

 Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Városrendészeti Csoport Hatósági Ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 14. pont szerinti feladatok ellátása

Ellátandó feladatok: A közterület használatával összefüggő hatósági ügyintézés. A Városrendészeti Csoport közterület-felügyelői által megtett intézkedések, szabályszegési ügyek során keletkezett adatok feldolgozása, rendszerezése, lekérdezések, a kapcsolódó levelezés lebonyolítása, statisztikai kimutatások és vezető információk kinyerése, összeállítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképezettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államigazgatásban hatósági területen eltöltött gyakorlat
 • Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. október 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető nyújt, a 23/522-314-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§   Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-13/2017., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző

Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix, Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2017. szeptember 13.
 • Érdi Újság –

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

 

Címkék