Angol, matematika-informatika, földrajz-biológia, testnevelés szakos tanár munkakörök

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium pályázatot hirdet angol, matematika-informatika, földrajz-biológia,testnevelés szakos tanár munkakörök betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai és gimnáziumi tagozaton a szakiránynak megfelelő tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         egyetemi szakirányú végzettség,

§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz,motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska Igazgató Asszony nyújt, a 06/23/365-140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska igazgató részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 1.

 

GIA-FORM
HIRDETÉS
Címkék