Támogatás vállalkozást indító álláskeresőknek

Vissza nem térítendő támogatást ad az állam azoknak a munkakeresőknek, akik olyan vállalkozást indítanak, amelyben saját magukat foglalkoztatják.

Hasonló tartalmaink:

A pályázatokat augusztus 1-je és augusztus 31-e között lehet benyújtani, a források erejéig.

Hallgassa meg az Érd FM 101,3-on elhangzó interjút a témával kapcsolatban!

A támogatás célja azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesülő személyek segítése, akik önmaguk foglalkoztatását kizárólag egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság tagjaként, vagy mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozás indítását elősegítő támogatásnak két formája van. Az egyik: pályázatot lehet benyújtani a kormányhivatalhoz, és sikeres pályázat esetén 2 millió forint összeghatárig kamatmentes tőkejuttatást kaphat a pályázó vissza nem térítendő formában. A másik: kérelmet kell benyújtani, és sikeres kérelmezés esetén maximum 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatáshoz lehet jutni. A pályázatok és a kérelmek csak külön-külön nyújthatók be Pest megyében.

A támogatás nyújtásának alanyi feltételei:

- aki álláskereső,
- és amennyiben kamatmentes tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a járási hivatal legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartja,
- vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
- aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel, egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaságszemélyesen közreműködő tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

Vissza nem térítendő kamatmentes tőkejuttatás nyújtása esetén a támogatás egyes feltételei:

- a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte,
- 3 éves üzleti terv elkészítése,
- köztartozásmentesség igazolása.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Böröczky Annától a boroczky.anna@pest.gov.hu e-mail címen, és a 06-1/279-4722 telefonszámon kérhető.

(Pest Megyei Kormányhivatal)

Címkék