Közgyűlési meghívó (06.22)

Meghívó, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 22-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére. Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

Hasonló tartalmaink:

NAPIREND ELŐTT

Az Érd Egészségügyéért Díj és az Érdi Közszolgálati Díj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról
Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet újraalkotására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzat rendelet módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Simó Károly alpolgármester

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázattal összefüggésben meghozott határozatok módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd-Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú termál kút felújításához szükséges döntés meghozatalára
Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program keretében igénybe vett banki finanszírozás lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közterületeinek reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatára
Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Sport Kft-vel megkötött reklámszerződés módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat kiírására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a 2017. évi civil keretekhez kapcsolódó alapítványi források átadására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

17. Javaslat a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatási megállapodásának módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel szolgáltatási szerződés ismételt megkötésére
Előadó: Simó Károly alpolgármester

19. Javaslat az 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: dr. Bács István alpolgármester

20. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 43/2017. (II.23.) határozat módosítására
Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

21. Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. I. féléves tevékenységéről
Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Egyebek
Érd, 2017. június 16.
T. Mészáros András

T. Mészáros András

Címkék