Matematika-informatika, valamint angol szakos tanár

Pályázat az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
matematika – informatika, valamint angol szakos tanári munkakörök betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megpályázott szakos tantárgy oktatása felső és gimnáziumi tagozaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

§         egyetemi végzettségű szakirány,

§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány,

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2017. augusztus 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska nyújt, a 06/23/365-140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a

gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

 

 

Címkék