Zongoratanár

Az ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Lukin László AMI  (2030 Érd Felső u. 33.)  klasszikus hangszeres zongoratanár munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 ÉRD, Felső utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

klasszikus zongora hangszeres oktatás munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •          Felsőfokú képesítés, klasszikus zongora szakirány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Lakóhely Érd közelében

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • §fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • §erkölcsi bizonyítvány – sikeres pályázat esetén
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a   pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban: 2017.08.28.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bán Ildikó, a Lukin AMI intézményvezető-helyettese nyújt, a 06-23-365-641, 06-23-364-318 –as,  vagy a 20-776-4919 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak az ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT, Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső u. 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 215-5/2017 valamint a munkakör megnevezését: klasszikus hangszeres gitártanár.
  • Elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó a Lukin AMI igazgatóhelyettese  részére a zenesuli.erd@gmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Szabóné Bán Ildikó a Lukin László AMI igazgatóhelyettese, Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 33.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázat megismerése után személyes találkozás, majd e-mail-es, telefonos vagy postai úton való értesítés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  • helyben szokásos módon

A foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban további információt a www.erdizeneiskola.hu honlapon szerezhet.

Címkék