Településképi Arculati Kézikönyv

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megkezdte a Településképi Rendeletét megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.

Hasonló tartalmaink:

Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) előírásai alapján megkezdte a Településképi Rendeletét megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.

A településrendezés területét érintő új arculatformáló dokumentum készítéséről szóló tájékoztatót a felhíváshoz csatoltuk. (Kézikönyv bemutató itt.)

A dokumentum készítése során az érintett lakosság, társadalmi rétegek minél szélesebb körének bevonása érdekében a Kormányrendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármester a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének megkezdéséről tájékoztatja a partnereket.

A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük módjára a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet az irányadó, ezek szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során partner:

„a) az érintett terület lakossága,

b) az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c) az érintett területen működő – az Országgyűlés által elismert – egyház,

d) a feladat jellegének megfelelően a településen működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek

közül azok, akik az adott eljárás előzetes tájékoztatási, vagy véleményezési szakaszában az eljárásban való részvételi szándékukat jelzik, vagy lakossági fórumon szóban, írásban javaslatot, észrevételt tesznek.”

Előzetes véleménynyilvánításra kérjük fel tehát Önöket választ, észrevételt várva alapvetően az alábbi kérdésekben:

- Mely városképi, urbanisztikai, egyáltalán települési sajátosságokat tekinti városuk legfontosabb értékének, melyek fennmaradásához ragaszkodik, és melyek továbbfejlesztését szorgalmazza leginkább?

- Melyek azok, a településképben megjelenő negatív sajátosságok, melyeket megszüntetni, felszámolni, vagy legalábbis háttérbe szorítani szeretné?

- Melyek azok az övezetek, szektorok a városon belül, melyekben önálló karakterjegyeket, helyi sajátosságokat vél felfedezni, amelyeket a város közösségi mentális térképe megkülönböztet egymástól?

- Tud-e olyan konkrét épületet, épületegyüttest említeni (pontos cím, hely meghatározásával), mely példaértékű a településképben való megjelenés, természetes környezethez – domborzat, növényzet – való igazodás tekintetében?

- Milyennek képzeli – településképi szempontból – Érd város ideális jövőbeli megjelenését, arculatát?

Elsősorban a fenti kérdések szerinti észrevételeiket, javaslataikat, gondolataikat 2017. május 11-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai úton a Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címre küldve, vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva.

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó

lakossági fórumra, melynek

ideje: 2017. május 3. 17:00 órától

helye: Polgárok Háza (Alsó u. 3.) fszt. közgyűlési terem

Érd, 2017. április 10.

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:

T. Mészáros András

Címkék