Pályázat előkészítő

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pályázati Csoport, pályázat előkészítő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet

Ellátandó feladatok:

-      közreműködés a pályázatok előkészítésében, megírásában, benyújtásában, a hatályos pályázati szabályzat szerinti koordinációs feladatok ellátása, közreműködés a nyertes pályázatok lebonyolításában, elszámolásában, teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása;

-      a csoport feladatkörét érintő projektek részletes költségvetésének készítése, figyelemmel kísérése és az ehhez kapcsolódó elszámolások készítése;

-      kapcsolattartás különösen az alábbi szervekkel: irányító hatóságok, közreműködő szervezetek, minisztériumok, egyéb települések, regionális és kistérségi szervezetek;

-      közreműködés a város fejlesztési programjainak kidolgozásában és végrehajtásában;

-      a csoport feladatkörével kapcsolatos közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítése és a döntések végrehajtásában való közreműködés;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§  Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi; társadalomtudományi; művelődésszervezői szakképzettség

§  magyar állampolgárság,

§  cselekvőképesség,

§  büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Közigazgatási szakvizsga,

§  Angol, vagy német nyelvből legalább középszintű nyelvtudás,

§  Európai Uniós és hazai pályázatok területén szerzett jártasság,

§  közigazgatásban, projektmenedzsment területén szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

§         rendszerezett problémamegoldás,

§         objektivitás,

§         jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,

§  motivációs levél

§  végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 18.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Szrnka Hortenzia csoportvezető nyújt, a 23/522-300 /206. telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton: a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943/4/2017., valamint a munkakör megnevezését: pályázat előkészítő

·         Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix részére – Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Személyzeti Csoport – Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§  www.erd.hu – 2017. március 20.

§  Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

§  A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

HIRDETÉS
Címkék

kerdoiv_banner