Tájékoztató olimpiai szereplésre esélyes sportolók támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.

Hasonló tartalmaink:

Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs tornákon.

A kérelemhez mellékelni kell:

-         a sportoló sportszakmai önéletrajzát

-         igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől

A kérelmek benyújtási határideje: 2017. év április hó 14. nap.  A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt.

Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a sportolóval, parasportolóval külön támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait.

A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen, vagy telefonon a 06-23/ 522-300/ 212 melléken.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

Címkék