Felhívás dokumentáció véleményezésére

Érd MJV hatályos településrendezési eszközei – 56/2016. (III. 24.) számú határozattal megállapított Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 9/2016. (III. 31.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), illetőleg annak Szabályozási Terv melléklete (SZT) – több részterületet érintő módosításáról a 84/2016. (IV.28.) és a 184/2016 (VII.27.) számú határozataival döntött az Önkormányzat Közgyűlése.

Hasonló tartalmaink:

A módosítás folyamata, egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (kormányrendelet) eljárásrendje szerint zajlik.

A tervmódosításról a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek un. előzetes tájékoztatása 2016. szeptember 8. – október 3. között zajlott a partnerségi egyeztetésről szóló 80/2013. (III.28.) számú határozat szabályai szerint.

Amint azt előzetes tájékoztatónkban is jeleztük, most is kihangsúlyozzuk, hogy a módosítások jelentős része összefüggésben van az 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozathoz kapcsolódó Modern Városok Program egyes projektelemeivel, valamint megjelennek azok a módosítási-pontosítási szándékok is, melyeknek igénye a hatályos településrendezési eszközök alkalmazása során körvonalazódott.

A tervezés folyamata során két részterület – az előzetes tájékoztatóban 1. és. 2. számmal jelölt, Sóskúttól Érd közigazgatási területéhez került területek, és a tervezett gazdaságfejlesztési terület a 7. sz. főút és M6 autópálya között – kikerült a módosítás köréből.

Tájékoztatom Önöket, hogy elkészült az érintett területekre vonatkozó TSZT, HÉSZ és SZT módosításokat tartalmazó un. véleményezési dokumentáció.  A dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportban (Alsó u. 1. II. emelet 209. iroda), és letölthető a város honlapjáról. A dokumentációra vonatkozó, indoklással ellátott véleményüket, észrevételüket 2017. április 20-ig várjuk Érd MJV Polgármesteri Hivatalnak címezve – 2030 Érd, Alsó u. 1. –, vagy a Főépítész Csoportnak elektronikusan megküldve a foepitesz@erd.hu e-mail címre.

Érd, 2017. március 16.

Segítő közreműködését megköszönve:

T. Mészáros András

 

Címkék