Anyakönyvvezető

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Lakosság-szolgálati Irodába (Általános Igazgatási Ügyek) anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 25. pont

Ellátandó feladatok:

Születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset anyakönyvezése és az ezzel összefüggő hatósági feladatok ellátása, anyakönyvi kivonatok kiállítása, nyilvántartások vezetése, állampolgársági kérelmekkel kapcsolatos feladatok teljesítése, egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos ügyintézés, névváltoztatási ügyek felterjesztése, családi eseményekkel kapcsolatos ünnepségek lebonyolítása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került feltüntetésre.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd MJV Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási szakvizsga

§  anyakönyvvezetői munkakörben eltöltött gyakorlat

§         Informatikai ismeretek

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás

§         Objektivitás

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező készség

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         Végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Erzsébet nyújt, a 23/522-318 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak  Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/934/28/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető [MB1]

§         Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. . [MB2]

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu – 2017. január 02.

§         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.


 [MB1]

 [MB2]

Címkék