70 éve Isten szolgálatában

A ciszterci nővérek érdi Regina Mundi apátsági templomában december 17-én Punk Gemma fogadalomtételének és elöljáróvá választásának hetvenedik évfordulóját – amely egyedülálló a világegyházban –, és apátnővé benedikálásának negyvenötödik évfordulóját ünnepelte a közösség.

Hasonló tartalmaink:

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Pro Ecclesia Hungariae-díjjal tüntette ki Punk Gemma ciszterci apátnőt, aki hetven éve vezeti a ciszterciek női ágának magyar közösségét. Az elismerést a testület nevében Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés főapát adta át szombaton Érden. A jeles eseményen jelen volt Aradszki András államtitkár, Érd országgyűlési képviselője, T. Mészáros András polgármester és Mádl Dalma, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök özvegye is.

Punk Gabriella, szerzetesi nevén Gemma 1927. március 31-én született Zircen. 1945. december 16-án lépett be a ciszterci rendbe, egy évre rá, 1946. december 17-én fogadalmat tett. Ezzel egy időben – a közösség legfiatalabb tagjaként – rendtársai három évre, majd 1949-ben életre szólóan elöljárójukká választották.

Apátnővé benedikálását Endrédy Vendel apát 1971. december 15-én titokban végezte Pannonhalmán, és saját apáti keresztjét adta át számára. „Punk Gemma sokak számára élő magyarázata mindannak, amit Szent Benedek Regulájában az apát feladataként határoz meg: a közösség vezetése az istenkeresésben, a tekintély alázatos gyakorlása. Olyan elöljáró, akiben egyszerre van jelen az atya keménysége és a mester jósága” – olvasható az MKPK közleményben.

Aradszki András országgyűlési képviselő az ünnepség után nyilatkozott lapunknak. „Megdöbbentő ez a hosszú idő, amit Punk Gemma ajándékba kapott a Teremtőtől. Már csak azért is, mert – bár csak nagy vonalakban, de – ismerem az életútját. Jól tudom, hogy mennyi megpróbáltatáson segítette át és védte meg a Gondviselés a kommunista keresztényüldözés időszakában. Ám közben hite és Istenbe vetett bizalma, ebből fakadó alázata, kedvessége és szeretete töretlen maradt, sőt egyre erősödött. Advent idejében vagyunk, a Megváltóra való várakozás szent idejét éljük. Ez a várakozás azonban a végső találkozásra is felkészít minket, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan talál bennünket a váratlanul érkező Vőlegény. A helyes és üdvös készületben, amelynek helyszíne ez a földi élet, mindenképpen követendő példaként áll előttünk Gemma nővér. Kívánjuk, hogy Isten éltesse még közöttünk sokáig kegyelemben, derűben és egészségben!”

Punk Gemma ciszterci apátnő 1982-ben megkapta a Lilienfeldi Érdemkereszt arany fokozatát, 1992-ben Nemzetközi Szent Rita-díjjal, 2006-ban Parma Fidei – a Hit pajzsa díjjal tüntették ki. 2008-ban Érd Város Díszpolgára lett, 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat, 2015-ben pedig Mindszenty emlékéremmel jutalmazták.

Címkék