Új utca kapott nevet Érden

Zöldhatár út  lett a neve a 6. számú főút és az M6 autópálya között, az egykori szennyvízleürítő területe mellett található önkormányzati tulajdonban lévő utcának, amin keresztül megközelíthető az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás iszaptelepe.

Hasonló tartalmaink:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületek elnevezését, a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerint Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni, figyelemmel a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

Városunk lakóterületektől távoli, déli, külterületi részén, a 6. számú főút és az M6 autópálya között, az egykori szennyvízleürítő területe mellett található a 0111/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan. Az úton keresztül közelíthető meg az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás iszaptelepe a szennyvízleürítő rekultivált területén. Az út túloldalán elaprózott telekszerkezetű mezőgazdasági szántó parcellák találhatók. Az út elnevezésével levelezési címet kap az iszaptelep, valamint házszámot és címet kap az út túloldalán az egyik mezőgazdasági parcellán található beépített ingatlan is.

 

Címkék

kerdoiv_banner