Új érdikumok városunk értéktárban

A benyújtott javaslatok alapján öt érdikummal gyarapodott városunk, így már 45-re emelkedett a gondos megőrzésre javasolt helyi értékeink száma. Az újonnan felvett alkotóknak, valamint a javaslattevőknek és értékőröknek a közgyűlés júniusi ülésén adták át az okleveleket.

Hasonló tartalmaink:

Az országgyűlésben négy évvel ezelőtt fogadták el a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt. Ennek megfelelve 2013-ban városunkban is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, amely begyűjti és elbírálja a beérkező javaslatokat. Bárki élhet ezzel a lehetőséggel, sőt a bizottság tagjai, valamint a munkáját segítő Érdi Hungarikum klub is rendszeresen felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy bátran járuljanak hozzá a Települési Értéktár bővítéséhez! Ez a gyűjtemény jelenleg 45, főként az alkotótevékenységhez kapcsolódó, valamint a termelési kultúrához, tudományokhoz, hagyományokhoz, az érdi tájhoz és épített környezetéhez fűződő értékeket foglalja magába.

Legutóbb öt új érdikummal, köztük három alkotó munkásságával, valamint a természeti és épített környezetet képviselő értékekkel gazdagodott az érdi értéktár. Az okleveleket és megbízóleveleket Hudák Mihály, a bizottság elnöke és T. Mészáros András polgármester adta át.

Érdikum oklevelet kapott Madarász Katalin népdal- és nótaénekes, akinek előadóművészi tevékenysége a kulturális örökség kategóriába került felvételre. Másfél évtizede él városunkban, azóta rendszeresen részt vesz Érd kulturális életében. Példaértékű emberi és szakmai életútja, az egyetemes magyar kultúrához való viszonya.

Ugyancsak előadói művészi tevékenységéért részesült Érdikum oklevében Szigeti Eszter és Varga Zoltán. A páros hosszú évek óta szereplője a város kulturális rendezvényeinek, amelyeken saját megzenésítésű verseket is előadnak. A közelmúltban Bíró András költeményei ihlették meg őket, amelyekből egy lemezfelvétel is készült.

A kulturális örökség kategóriába került felvételre Szabó Sz. Szilárd grafikai gyűjteménye. Az alkotó kizárólag érdi témájú munkáiból indította el az Érdi Rajzok blogot.

Az érdi Fundoklia-völgy is most került az érdi értéktár természeti környezetbe sorolt értékei közé. A bizottság egyben kezdeményezi e jelentős régészeti, földtani és természeti értékekkel bíró völgyalakulat felvételét a hungarikumok közé. Ebből az alkalomból oklevéllel köszönték meg Kállayné Szerényi Júliának a természeti érték feltárásában, kutatásában és megóvásában végzett munkáját.

Végül az épített környezet kategóriába került felvételre a Kinga utcai kőkereszt. Az eredetileg kőkereszt, kút és harangláb együttesét a település közössége még az 1838-as jeges árvíz után készíttette. Oklevéllel ismerték el Tarnay Tündének az országos műemléki védettség alatt álló kőkereszt megóvásában végzett munkáját, valamint oklevelet vett át Kávránné Szedmák Ilona és Kotroczóné Klopfer Teréz értékgyűjtő munkájáért, s rajtuk kívül értékőri tevékenységgel bízták meg Daróci Lajosnét és dr. Szerényi Gábort is.

Címkék