Az erdélyi magyarság sorskérdései

Az Érdligeti Református Templomban Az erdélyi magyar nemzeti közösség története Trianontól napjainkig címmel tartott előadást Ablonczy Balázs, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének docense.

Hasonló tartalmaink:

Az előadó kiemelten foglalkozott a második világháború utáni évtizedekkel. Előadásában arra vállalkozott, hogy áttekintse az erdélyi magyar kisebbségi közösség történetét 1920-tól kezdődően. Bemutatta a kisebbségi politizálást, emellett figyelemmel volt a kultúra és a gazdaság kérdéseire, továbbá kitért a szocialista intézményesülés, illetve a rendszerváltozás utáni politikai megoldások keresésére is.

Az előadó egyrészt részletesen beszélt arról, hogy a két világháború között egy hármas, oktatási, gazdasági és kulturális diszkriminációval nézett szembe az erdélyi magyarság. Majd a háborút követően a berendezkedő államszocialista diktatúra jellemezte Romániát, aminek köszönhetően ismét hátrányos megkülönböztetésben részesültek a határon túli magyarok.

A magyarság 20. századi történelme iránt nagy érdeklődés mutatkozik, az embereket foglalkoztatják nemzetünk sorskérdései. Ablonczy Balázs történész ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a témában folyamatosak a kutatások, igyekeznek a legújabb eredményeket a mostanihoz is hasonló alkalmakon is közzé tenni.

Címkék